Moje bilety
Obsługa klienta
Pomoc
Regulamin
O nas
Kontakt
Przewoźnicy
Agencje
Wstecz

Polityka prywatności

  1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Busfor.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej 6/10d zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000616444, NIP: 9542765034, REGON 364357119.
  2. Dane osobowe gromadzone są w celu przygotowania i wykonania umowy sprzedaży biletów. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez administratora w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to wyraźną zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem adresu mailowego help@busfor.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
  3. Operator przetwarza przekazane w formularzu dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Operator może przetwarzać bez zgody Klienta, dane w celu prawidłowej realizacji usług, oznaczając te dane jako niezbędne do świadczenia usług. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z obowiązującego prawa. Powyższe postanowienia pozostają w mocy również po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Operatora z Klientem.
  4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji usługi, które umieścił w formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
  5. Operator może wykorzystywać dane Klienta do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści formularza.
  6. W celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Operator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze użytkownika, które to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera do sieci internet. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Klient może w każdym czasie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej możliwość przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie możliwości przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić korzystanie z usług operatora.